عضویت و گواهینامه

 پایبندی به قوانین تجاری، مدیریت کارآمد در پروسه های مختلف تامین، تولید، عرضه و خدمات، همچنین ارتباط عمیق با صنایع گوناگون، از جمله اصول اساسی و عملی شرکت مهندسین مشاور امواج تتیس، در سالهای متمادی بوده است.این شرکت معتقد است تنها راه موفقیت پایدار، التزام عملی به قوانین مرتبط با این صنعت، کیفیت برتر، خدمات گسترده و بکارگیری آخرین متد های مدیریتی در ارتباط با مشتریان بوده و آنچه که این مجموعه علمی-فنی-تجاری را در پیشبرد اهداف بلند مدت خود موفق می گرداند، رضایت و اعتماد مشتریان گرامی، است.

مجوز تولید انبوه از وزارت صنعت، معدن و تجارت (پروانه بهره برداری)

گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای (عضو رسمی)

 

نمونه هایی از تقدیرنامه ها و گواهینامه های حسن انجام پروژه اعطا شده به مهندسین مشاور امواج تتیس و رضایتمندی مشتریان گرامی

رضايتمندي پتروشيمي تبريز