اتصال زمين در یو پی اس

 

 

اتصال زمين در یو پی اس 

هنگام نصب كليه وسايل برقي اتصال زمين بطريق صحيح براي حفظ سلامتي افراد و محافظت از تجهيزات ضروري است. سيستم نصب  محافظ توان نيز از اين امر مستثني نمي باشد و لازم است تمام نقاط زمين يك سيستم به شيوه اي مطمئن و برنامه ريزي شده به سيستم اتصال زمين متصل شده باشند.

 

 

يك سيستم اتصال زمين مطمئن و برنامه ريزي شده براي نصب كامپيوتر و يو پي اس بايد حداقل توان انجام موارد زير را داشته باشد:
• حفاظت از تجهيزات در برابر شوك الكتريكي
• مسير برگشت با امپدانس كم براي جريانهاي اضافي
• مسيري براي حذف جريانهاي حاصل از ولتاژهاي بالا مانند رعد و برق
• سيم كشي مناسب براي امكان توسعه سيستم در آينده

بيشتر تأسيسات اتصال زمين بر مبناي ستاره اي (Star Configuration) يا شبكه اي (Grid Configuration) انجام مي شوند.

 

 

در سيستم ستاره اي، سيم زمين مربوط به برق ورودي بعنوان يك نقطه مركزي فرض مي شود وساير سيمهاي زمين بصورت شعاعي به هر يك از دستگاهها وصل مي شوند، در حاليكه در سيستم شبكه اي، سيم زمين مربوط به برق ورودي به شبكه يا ماتريس (mat) سيمهاي زمين متصل است و اين سيستم كل مساحت مكان نصب دستگاهها را تحت پوشش قرار مي دهد.

بنابراين هر دستگاه بصورت جداگانه و با استفاده از سيمهاي بسيار كوتاه به شبكه متصل مي شود. نصب سيستم شبكه اي بسيار مشكل است و اگر چه نصب آن در سايتهاي كامپيوتر كه در طبقات بالا واقع شده اند راحتتر است، اما مزايايي نيز به دنبال دارد:

• كل شبكه داراي ولتاژي در حد ولتاژ ارت مي باشد.
• شبكه امپدانس بسيار پائيني براي تمام فركانسها ايجاد مي كند.
• اتصال تجهيزات به شبكه ساده است.

اما نصب سيستم ستاره اي بسيار ساده تر و در نتيجه متداولتـر است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + پنج =