تولید برد

طراحی محصولات از تولید PCB ، تامین قطعات ، مونتاژ PCB ، برنامه ریزی و تست نهایی توسط کارشناسان و تکنسین های شرکت انجام میگیرد. مونتاژ قطعات SMD و DIP به صورت تمام اتوماتیک صورت می پذیرد.