بردهای کارخانه

تتیس کلیه بردهای مورد مصرف در دستگاه های برق بدون وقفه یا به عبارتی یو پی اس را با توجه به رنج نیاز مصرفی داخل کشور به شرکت های معتبر خارجی بر اساس تمامی استانداردهای لازم سفارش می دهد و تمامی مراحل مونتاژ و تست کنترل کیفیت و برنامه ریزی بردهای کنترلی در داخل کارخانه تتیس توسط تکنسین های مجرب صورت می پذیرد.